• ÅRSMÖTE 22 FEBRUARI 2011

    by admin • 2011-02-22 • VSK Sports

    VSK Fotbolls ordinarie årsmöte äger rum idag tisdagen den 22 februari 19.00.

    ABB Arena Nords konferenssal (entré mot skogen).
    Valberedningen presenterar sitt förslag på de sju ordinarie ledamöterna och de tre suppleanterna på årsmötet (dessa har tackat ja och kandiderar).