• VSK Sports styrelse

  VSK Sports styrelse 2017

  Ordförande: Nicklas Linder
  Kassör/Resor: Daniel Eidhagen
  Sekreterare/Medlemsansvar: Mija Envall
  Gröngölingarna: Dan Söderlund
  Tifo: Gabriel Tedbrant
  Ledamöter:
  Emil Näsström
  Simon Lennartsson

  Valberedning:
  Joakim Lindborg
  Ted Persson