• VSK Sports styrelse

  VSK Sports styrelse 2019

  Ordförande:
  Johan Hjulström

  Kassör/Resor:
  Johan Lidberg

  Ledamöter:
  Ted Benroth, Mija Envall och Robban Johansson

  Suppleanter:
  Nicke Linder och Yvonne Linder

  Valberedning:
  Joakim Lindborg
  Ted Benroth