• Forza Grönvitts styrelse

  Ordförande: Robert Bergström
  Kassör: Stefan Pettersson
  Sekreterare: Joakim Lindborg
  Ledamöter:
  Jesper Pernhall
  Claes Danielsson

  Suppleanter:
  Börje Hedin
  Dan Söderlund

  Valberedning:
  Jörgen Höjlin
  Daniel Blomberg