• Forza Grönvitt

  Kan du avvara 100 kr i månaden till den klubb du älskar? Om du svarar JA på denna fråga ber vi dig ta del av nedanstående text. Som bekant var det nära att VSK Fotboll gick i konkurs år 2000. En klubb är inte mycket utan sina supportrar. Spelare och styrelsefolk kommer och går, men riktiga supportrar finns alltid kvar.

  Gör nu slag i saken och kontakta din bank för en automatisk överföring på minst 100 kr per månad, eller minst 1200 kr per år till plusgirokonto: 54 74 89-5 . Eller gör det enkelt via din internetbank. Glöm ej att fylla i ett meddelande, detta säkerställer att vi kan se så att pengarna kommer från just dig. Är det problem med att göra en automatisk överföring till ett plusgirokonto går det att använda det alternativa kontonumret 9960 2605474895 som är kopplat till samma konto i Nordea.

  Vi var nog många som kände maktlöshet när summorna var så stora som de var då konkursen var nära år 2000. Vid den tidpunkten var vi några VSK:are som började räkna på vad man som enskild supporter tillsammans med andra kan åstadkomma. ”Forza Grönvitt” är ett långsiktigt arbete där pengarna endast skall användas i en krissituation eller vid tillfällen då klubben behöver extern hjälp.

  Förklaring från stadgarna, citat:

  MÅL
  Att långsiktigt verka för att säkerställa Västerås SK:s överlevnad. Föreningen skall samla in medel till en fond som på sikt skall utdela ekonomiska medel till Västerås SK. Föreningen har som huvudsaklig uppgift att samla in pengar och inte bedriva verksamhet för medlemmarna.”

  Verksamheten går ut på att medlemmarna gemensamt sparar på ett konto hos Nordea. Detta placeras utav styrelsen i samråd med banken i de alternativ som för stunden är mest givande. Till exempel fonder och dylikt.

  Vi vill poängtera att inga uttag kan ske utan förslag och röstning från medlemmarna och att all verksamhet utgår från stadgarna och medlemmarnas vilja. Information om stadgar och föreningens uppbyggnad kan ni få om ni kontaktar oss på e-post eller från någon i styrelsen.

  E-post till Forza Grönvitt: forza@vsk.nu

  Förutom att vi når en bättre ekonomi visar vi näringslivet och andra potentiella sponsorer till VSK att det finns ett intresse och ett brinnande engagemang för VSK från privatpersoner som är beredda att ge till den klubb de älskar.

  För endast 1200 kr, eller mer, per år erhåller man en röst på medlemsmötena och en plats i himlen – den grönvita. Gå därför med i Forza Grönvitt och placera dina pengar i förening med andra som älskar VSK. Dessutom får du ett utmärkt tillfälle att själv påverka hur dessa pengar skall användas.

  Kallelser till medlemsmöten sker via e-post samt i Forza Grönvitt-delen på www.vskforum.com.

  Forza Grönvitt finns också på Facebook: http://www.facebook.com/forzagronvitt

  logo