• Kära VSK vänner!

  by admin • 2010-02-07 • VSK Sports

  Det är bråda tider för vår kära fotbollsförening.
  I februari 2010 kommer VSK Fotboll att hålla ett årsmöte.
  På det mötet kommer val förrättas vilket innebär flera nya eller gamla kända personer som träder in i styrelsen.
  Ni som vill påverka hänvisas till VSK Fotbolls årsmöte.
  För oss på läktaren är detta val viktigt med tanke på att vi vill få ett slut på den cirkus som länge förknippats med VSK Fotbolls styrelse.
  För dagen tycks olika falanger strida om rätt och fel i historien. Detta har enligt oss i VSK SPORTS styrelse gått på tok för långt. Detta måste få ett slut. Klubben tar skada på flera sätt av det som sker. Dels skadas varumärket markant samt att sponsorer får ett oseriöst intryck av klubben. Detta är givetvis inget vi vill bidra till utan känner nu att det är dags att vi tar till orda. Vi ber därför de inblandade som idag utrycker sig officiellt att dämpa tonen avsevärt.
  Det optimala vore ändå om alla inblandade parter kunde köra med silencio stampa.
  Vi vet att det idag är för många egenintressen som går före klubben och det gör oss ont i våra VSK hjärtan att se att det finns dem som tror sig kunna spela ut sina register på VSK Fotbolls bekostnad. Även om man varit tidigare anställd så har man ett ansvar. Särskilt om man har för avsikt att visa sig på parken igen. Gäller även dem som har eller har haft ett förtroendeuppdrag för klubben. Dessa uppdrag är främst skapade för att de personerna skall driva VSK Fotbolls intressen och inte sina egenintressen främst.
  Vi vill med denna skrivelse helt enkelt be de inblandade parterna att visa hänsyn till klubben och dess framtid.

  VSK SPORTS STYRELSE!