• Rapport från VSK Sports årsmöte 2013

  by admin • 2013-04-29 • VSK Sports

  VSK Sports höll årsmöte på måndagskvällen. Mötet avlöpte utan problem inför en tapper skara medlemmar.

  Förutom att välja styrelse och behandla det gångna årets rapporter bifölls även en motion inskickad av Forza Grönvitts ordförande Daniel Blomberg. Motionen handlade om att Forza Grönvitt och VSK Sports ska samarbeta om att dela ut ett supporterpris till årets spelare i VSK Fotboll samt i VSK Bandy. Årsmötet röstade enhälligt igenom motionen.

  Årsmötet diskuterade också ämnet Sports Cup och beslöt att preliminärt datum för turneringen ska vara lördagen den 7:e september 2013. Anmälningsavgiften sattes till 150 kr/lag och minst fyra lag behövs för att kunna genomföra turneringen. Sista dag för att anmäla ett lag till turneringen är den 31 juli. Mer information om detta kommer att komma längre fram.

  VSK Sports kommer även att försöka satsa lite extra på någon happening i samband med VSK:s 110-årsdag i början på nästa år. Även här kommer det mer information när det börjar närma sig.

  I övrigt noteras det att årsmötet valde att lämna medlemsavgifterna för 2013 oförändrade. Det vill säga 100 kr för medlemskap och 200 kr för familjemedlemskap.

  Styrelsen för kommande året ser ut som följer. (Roller kommer tas på senare styrelsemöte)

  Ordförande: Nicklas Linder

  Ledamöter:
  Olle Wiberg
  Joakim Lindborg
  Dan Söderlund
  Mija Envall
  Daniel Eidhagen
  Emil Näsström