• Insamling till minne av Victor Engström

    by admin • 2013-07-18 • Bandy, Forza Grönvitt, VSK Sports

    För att hedra den alltför tidigt bortgångna Victor Engströms minne så har VSK Sports och Forza Grönvitt beslutat att starta en insamling till förmån för Cancerfonden. Insamlingen kommer att pågå fram till den 1:a augusti för att sedan överlämnas till Cancerfonden i samband med Victors begravning den 2:a augusti.

    För att delta i insamlingen sätter man in valfritt belopp på VSK Sports plusgirokonto 603 90 44-0 och märker insättningen med #18.