• Rapport från Forza Grönvitts årsmöte

  by admin • 2014-03-21 • Forza Grönvitt

  logo

  Tidigare under mars månad har supporterfonden Forza Grönvitt hållit årsmöte. Inför en tapper skara medlemmar avlöpte årsmötet utan problem. Förtroendet som ordförande gick liksom förra året till Daniel Blomberg och förtroendet som sekreterare, även det liksom förra året, fick Robert Bergström. Joakim Lindborg har ett år kvar på sitt mandat som kassör i styrelsen.

  Ny i styrelsen för året är Jörgen Höjlin. Jörgen har länge varit medlem i Forza Grönvitt och har tidigare också varit suppleant till styrelsen. Nya suppleanter för i år blev istället Claes Danielsson och Börje Hedin.

  Årsmötet noterade med glädje att medlemsantalet ökat markant under året som gått och förhoppningen är att ännu fler medlemmar ska tillkomma under året som kommer. Vill man läsa mer om hur man bli medlem i Forza Grönvitt kan man göra det här eller kontakta valfri person ur styrelsen för mer information. Årsmötet beslutade att lämna medlemsavgifterna oförändrade för det kommande året.

  På årsmötet beslutades det också om sponsring till VSK Fotboll samt till Kalle Rosenbergs Minnesfond.

  Forza Grönvitt vill tacka medlemmarna för det gångna året och ser med tillförsikt fram emot kommande år.

  Forza Grönvitt