• Rapport från VSK Sports årsmöte 2016

  by Zocko • 2016-06-09 • VSK Sports

  HermanI förrförra veckan genomförde VSK Sports sitt årsmöte, närmare bestämt den 25:e maj. Mötet gick av stapeln inför en tapper skara, 7 st, medlemmar.

  Årsmötet valde om Nicklas Linder som ordförande för VSK Sports på ytterligare ett år. Det noteras också att Joakim Lindborg och Olle Wiberg lämnade styrelsen efter att ha suttit i ungefär ett decennium vardera. Joakim i ett knappt decennium och Olle i ett drygt. Vi tackar givetvis för deras insatser i styrelsen!

  Inga motioner hade inkommit och den ekonomiska redogörelsen och verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet.

  Förutom detta så diskuterade årsmötet souvenirer under punkten övriga frågor och uppdrog åt styrelsen att försöka ta fram ett par nya sådana under året.

  HÄR ÄR VSK SPORTS STYRELSE 2016:
  Ordförande: Nicklas Linder (nyvald på ett år)
  Kassör/Resor: Daniel Eidhagen (nyvald på två år)
  Sekreterare/Medlemsansvar: Mija Envall (ett år kvar på sitt mandat)
  Gröngölingarna: Dan Söderlund (ett år kvar på sitt mandat)
  Tifo: Gabriel Tedbrant (nyvald på ett år)
  Ledamot: Emil Näsström (ett år kvar på sitt mandat)

  Valberedning:
  Joakim Lindborg
  Ted Persson

  VSK Sports