• Posts Tagged ‘2009’

    Styrelsen för kommande året i VSK Sports

    by admin • 2009-06-15 • VSK Sports

    Årsmötet är avklarat och så här ser styrelsen ut för det kommande året. Nästintill samma personen bara att vi skiftat lite platser i styrelsen av olika anledningar. Ordförande: Niklas Linder Reseansvarig: Olle Wiberg Kassör: Tillsätts på nästa möte Marknadsfrågor: Gunnar Heinemann Medlemsansvarig: Joakim Lindborg Ledamöter: Eddie Nilsson Christian Fröjd Jimmy Willefors Niclas Jonsson Kalle...

    Läs mer →