• Posts Tagged ‘Extra möte’

    Kallelse till extra möte i Forza Grönvitt

    by admin • 2014-11-27 • Forza Grönvitt

    Forza Grönvitt kallar härmed sina medlemmar till ett extra möte. Mötet kommer att äga rum tisdagen den 9/12 kl 18:30 i samma lokal som vi har haft årsmöten i de senaste åren dvs. Kopparbergsvägen 24. Alla medlemmar bör dessutom ha fått en kallelse till extra mötet via e-post. Om så inte är fallet, kolla...

    Läs mer →